اطلاعیه - جمعه بیست و پنجم بهمن 1392
آخرین مهلت پروژه و کارآموزی دانشگاه شفق - یکشنبه بیست و نهم دی 1392
نمونه سوالات دروس مختلف - جمعه بیست و نهم آذر 1392
قابل توجه دانشجویان درس معماری کامپیوتر دانشگاه پیام نوررامسر - شنبه یازدهم آبان 1392
عناوین پروژه های درس آز ریزپردازنده- دانشگاه پیام نور رامسر - دوشنبه پانزدهم مهر 1392
عناوین پروژه - یکشنبه سی و یکم شهریور 1392
جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی موسسه آموزش عالی شفق - پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392
قابل نوجه دانشجویان دانشگاه مهستان تنکابن - شنبه نهم شهریور 1392
زمان مراجعه دانشجویان - سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392
آخرین زمان دفاع از پروژه وکارآموزی دانشگاه شفق - شنبه هشتم تیر 1392
قابل توجه دانشجویان دانشگاه شفق - سه شنبه چهارم تیر 1392
قابل توجه دانشجویان درس زبان ماشین واسمبلی دانشگاه آیندگان - جمعه هفدهم خرداد 1392
دانشجویان درس زبان ماشین واسمبلی دانشگاه شفق - جمعه هفدهم خرداد 1392
دانشجویان درس برنامه سازی سیستم دانشگاه شفق - جمعه هفدهم خرداد 1392
قابل توجه دانشجویان درس زبان ماشین و اسمبلی-دانشگاه آیندگان - پنجشنبه نهم خرداد 1392
قابل توجه دانشجویان دانشگاههای شفق و آیندگان تنکابن - جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392
نمرات کلیپ های ویدیویی درس محیط های چند رسانه ای - دانشگاه مهستان - چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392
عناوین پروژه درس زبان ماشین-دانشگاههای شفق و آیندگان تنکابن - سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392
عناوین پروژ های درس برنامه سازی سیستم-دانشگاه شفق - سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392
امتحانات میان ترم دانشگاه پیام نور رامسر - دوشنبه نوزدهم فروردین 1392
اطلاعیه - سه شنبه یکم اسفند 1391
دانشجویان درس آز ریزپردازنده دانشگاه پیام نور رامسر - چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391
قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی نرم افزار-دانشگاه شفق - دوشنبه شانزدهم بهمن 1391
تعیین ساعات مراجعه پروژه وکارآموزی دانشگاههای پیام نور و ملاصدرا رامسر و مهستان سبزتنکابن - شنبه چهاردهم بهمن 1391
قابل توجه دانشجویان دانشگاه شفق - شنبه هفتم بهمن 1391
مشکل ارسال پروژه های زبان ماشین واسمبلی-دانشگاه شفق - دوشنبه دوم بهمن 1391
دانشجویان درس مباحث ویژه (کارشناسی) مهندسی نرم افزار دانشگاه مهستان - یکشنبه یکم بهمن 1391
قابل توجه دانشجویان درس زبان ماشین واسمبلی - دانشگاه شفق - دوشنبه بیست و پنجم دی 1391
امتحانات کارگاهی وآزمایشگاهی - سه شنبه نوزدهم دی 1391
قابل توجه دانشجویان درس ریزپردازنده-دانشگاه پیام نور - دوشنبه هجدهم دی 1391
قابل توجه دانشجویان دارای درس نظریه زبان ها وماشین ها - دوشنبه یازدهم دی 1391
عناوین پروژه درس زبان ماشین واسمبلی-دانشگاه شفق - چهارشنبه ششم دی 1391
پایان کلاسهای دانشگاه پیام نور - چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391
اعلام نمرات میان ترم دانشگاه پیام نوررامسر - دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391
عناوین پروژه های برنامه نویسی سیستم - دانشگاه شفق - جمعه بیست و چهارم آذر 1391
عدم تشکیل کلاسهای روز پنج شنبه 23 آذر - سه شنبه بیست و یکم آذر 1391
فایل درس مبانی اینترنت-دانشکده فنی ملاصدرای رامسر - شنبه یازدهم آذر 1391
امتحان میان ترم دروس معماری کامپیوتر و اصول سیستم های کامپیوتری-پیام نور رامسر - پنجشنبه دوم آذر 1391
سوالات میان ترم درس ریز پردازنده 1 دانشگاه پیام نور رامسر - جمعه بیست و ششم آبان 1391
سوالات و زمان امتحان میان ترم درس اصول سیستم های کامپیوتری-دانشگاه پیام نوررامسر - جمعه نوزدهم آبان 1391
کلاس اصول سیستم های کامپیوتری-دانشگاه پیام نوررامسر - جمعه بیست و هشتم مهر 1391
کلاس ریز پردازنده-دانشگاه پیام نوررامسر - یکشنبه بیست و سوم مهر 1391
عناوین پیشنهادی پروژه - سه شنبه هجدهم مهر 1391
شیوه نامه انجام پروژه وکارآموزی - سه شنبه هجدهم مهر 1391
منابع درسی دانشجویان - یکشنبه شانزدهم مهر 1391
پروژه وکارآموزی دانشگاه مهستان تنکابن - سه شنبه یازدهم مهر 1391
تحویل پروژه وکارآموزی دانشگاه شفق - دوشنبه دهم مهر 1391
تحویل پروژه - یکشنبه دوم مهر 1391
اعلام نمرات درس شبیه سازی کامپیوتری-ترم تابستان دانشگاه شفق - شنبه یازدهم شهریور 1391
فایل های مورد نیاز ترم تابستان - پنجشنبه پنجم مرداد 1391