اطلاعیه - جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲
آخرین مهلت پروژه و کارآموزی دانشگاه شفق - یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲
نمونه سوالات دروس مختلف - جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲
قابل توجه دانشجویان درس معماری کامپیوتر دانشگاه پیام نوررامسر - شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲
عناوین پروژه های درس آز ریزپردازنده- دانشگاه پیام نور رامسر - دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲
عناوین پروژه - یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲
جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی موسسه آموزش عالی شفق - پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲
قابل نوجه دانشجویان دانشگاه مهستان تنکابن - شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲
زمان مراجعه دانشجویان - سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲
آخرین زمان دفاع از پروژه وکارآموزی دانشگاه شفق - شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲
قابل توجه دانشجویان دانشگاه شفق - سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲
قابل توجه دانشجویان درس زبان ماشین واسمبلی دانشگاه آیندگان - جمعه هفدهم خرداد ۱۳۹۲
دانشجویان درس زبان ماشین واسمبلی دانشگاه شفق - جمعه هفدهم خرداد ۱۳۹۲
دانشجویان درس برنامه سازی سیستم دانشگاه شفق - جمعه هفدهم خرداد ۱۳۹۲
قابل توجه دانشجویان درس زبان ماشین و اسمبلی-دانشگاه آیندگان - پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲
قابل توجه دانشجویان دانشگاههای شفق و آیندگان تنکابن - جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲
نمرات کلیپ های ویدیویی درس محیط های چند رسانه ای - دانشگاه مهستان - چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲
عناوین پروژه درس زبان ماشین-دانشگاههای شفق و آیندگان تنکابن - سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
عناوین پروژ های درس برنامه سازی سیستم-دانشگاه شفق - سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
امتحانات میان ترم دانشگاه پیام نور رامسر - دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲
اطلاعیه - سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱
دانشجویان درس آز ریزپردازنده دانشگاه پیام نور رامسر - چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱
قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی نرم افزار-دانشگاه شفق - دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱
تعیین ساعات مراجعه پروژه وکارآموزی دانشگاههای پیام نور و ملاصدرا رامسر و مهستان سبزتنکابن - شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱
قابل توجه دانشجویان دانشگاه شفق - شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱
مشکل ارسال پروژه های زبان ماشین واسمبلی-دانشگاه شفق - دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱
دانشجویان درس مباحث ویژه (کارشناسی) مهندسی نرم افزار دانشگاه مهستان - یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱
قابل توجه دانشجویان درس زبان ماشین واسمبلی - دانشگاه شفق - دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱
امتحانات کارگاهی وآزمایشگاهی - سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱
قابل توجه دانشجویان درس ریزپردازنده-دانشگاه پیام نور - دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱
قابل توجه دانشجویان دارای درس نظریه زبان ها وماشین ها - دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱
عناوین پروژه درس زبان ماشین واسمبلی-دانشگاه شفق - چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱
پایان کلاسهای دانشگاه پیام نور - چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱
اعلام نمرات میان ترم دانشگاه پیام نوررامسر - دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱
عناوین پروژه های برنامه نویسی سیستم - دانشگاه شفق - جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱
عدم تشکیل کلاسهای روز پنج شنبه 23 آذر - سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱
فایل درس مبانی اینترنت-دانشکده فنی ملاصدرای رامسر - شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱
امتحان میان ترم دروس معماری کامپیوتر و اصول سیستم های کامپیوتری-پیام نور رامسر - پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱
سوالات میان ترم درس ریز پردازنده 1 دانشگاه پیام نور رامسر - جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱
سوالات و زمان امتحان میان ترم درس اصول سیستم های کامپیوتری-دانشگاه پیام نوررامسر - جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱
کلاس اصول سیستم های کامپیوتری-دانشگاه پیام نوررامسر - جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱
کلاس ریز پردازنده-دانشگاه پیام نوررامسر - یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱
عناوین پیشنهادی پروژه - سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱
شیوه نامه انجام پروژه وکارآموزی - سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱
منابع درسی دانشجویان - یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱
پروژه وکارآموزی دانشگاه مهستان تنکابن - سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱
تحویل پروژه وکارآموزی دانشگاه شفق - دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱
تحویل پروژه - یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱
اعلام نمرات درس شبیه سازی کامپیوتری-ترم تابستان دانشگاه شفق - شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۱
فایل های مورد نیاز ترم تابستان - پنجشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۱